عمومی

مجموع تعداد کل کاربران حاضر در کلاس های یک سرویس، تعداد کاربر همزمان می باشد.

امکان دسترسی به API در تمامی سرویس های اختصاصی فراهم شده است.

در صورت انجام تنظیمات به درخواست مشتری، امکان استفاده از طریق مرورگر امکان پذیر میباشد. پیش از درخواست با پشتیبان تماس حاصل نمایید.

رایانه شخصی، لبتاپ ، تبلت یا گوشی موبایل
ارتباط اینترنت

امکان ضبط جلسات و مشاهده به دفعات متوالی وجود دارد.